Belépés

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Sample image

Intézetünk / Our Institution

Küldetésünk / Our mission

A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) felnőttképzési és módszertani háttérintézeteként elsősorban komplex társadalomfejlesztéssel foglalkozik. A társadalmi felzárkózás, a mélyszegénység megszüntetése és az esélyegyenlőség terén európai uniós, valamint hazai finanszírozású projektjeink és programjaink keretében főként a hátrányos helyzetűeket, álláskeresőket, alacsony iskolai végzettségűeket, kisebbségeket, mélyszegénységben élőket és a megváltozott munkaképességűeket segítjük.

Komplex programokkal a társadalmi felzárkózásért

Országos hatáskörű szervezetként a TKKI rendelkezik mindazzal a közel huszonöt éves felnőttképzési, valamint a kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások ellátása révén felhalmozott tapasztalati tudással, mely a társadalmi felzárkózás eredményes segítéséhez szükséges. A Türr István Képző és Kutató Intézet küldetésének tekinti egy olyan társadalomfejlesztő szerep felvállalását, amelynek révén a hátrányos helyzetű munkavállalók fokozatosan, lépésről-lépésre aktív munkaerő-piaci szereplők,  értékteremtő és adófizető állampolgárok lesznek.  

Olyan módszereket és eszközöket alkalmazunk, amelyek hatására a projektekbe és a képzésekbe bevontak személyes fejlődésük eredményeként helyi közösségeik, majd a szélesebb társadalmi közösségek aktív tagjaivá válnak, javulnak szociális és életviteli készségeik, mentális és pszicho-szociális állapotuk, alapkompetenciáik fejlődnek. Képessé válnak a közösségben, közösségi tevékenységekben való aktív részvételre, bekapcsolódhatnak képzési, foglalkoztatási programokba, hosszú távon pedig bővülnek elhelyezkedési esélyeik. Ezzel együtt kialakul, illetve növekszik bennük az öngondoskodás, az egyéni felelősségvállalás igénye, ezáltal csökken leszakadásuk mértéke, illetve mérséklődik az attitűdbeli eltérés a hátrányos helyzetben lévő inaktívak és a társadalmilag-gazdaságilag aktívak életvitele között.

A leghátrányosabb helyzetű térségekben innovatív, komplex programokkal, a lakhatási feltételek, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával támogatjuk a társadalmi felzárkózás folyamatát. Részt veszünk számos készségfejlesztő szocializációs tréning, alapkompetencia, illetve kompetencia fejlesztés megvalósításában. A képzések mellett mentori szolgáltatást és a hétköznapi problémák megoldásában is segítséget nyújtunk. Kiemelt helyet foglalt el a TKKI tevékenységében az önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjai kidolgozásának segítése, jelenleg azok megvalósításának nyomon követése folyik. Az Intézet kiemelten kezeli a közfoglalkoztatással kapcsolatos képzési feladatokat, a háztáji képzéseket kizárólagos jelleggel valósítottuk meg. A társadalmi felzárkózás érdekében végzett munka lényeges eleme a határon átnyúló együttműködés, különös tekintettel a kárpát-medencei egységes szak- és felnőttképzés kialakítására.

A tanulás és a munka világa közötti kapcsolat erősítése, pedagógiai programok

A gyermek és ifjúság felzárkózásának területén a TKKI célja olyan programok kidolgozása, támogatása, amelyek a tanulás és a munka világa közötti kapcsolatot erősítik: tudatosítják a tulajdonságok és a pályaválasztás összefüggését, bemutatják a szakmák, foglalkozások képzési struktúráját, egy-egy kiválasztott szakma jellemzőit, bemeneti követelményeit. Intézetünk egyebek között vállalja a társadalmi felzárkózást és esélyegyenlőséget támogató pedagógiai módszertani képzések, tanár-továbbképzési programok, tananyag, didaktikai és módszertani anyagok fejlesztését. Az Intézet - szorosan együttműködve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, az Oktatási Hivatallal, a meglévő pedagógiai szakmai szolgáltatókkal – olyan intézményrendszert kíván kialakítani, amely speciálisan a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók előrehaladását segíti. A TKKI köznevelési feladatai között különös figyelmet fordít az óvodák (3-6 éves korosztály) hátránykompenzációs feladatainak, ill. az óvoda-iskola átmenet támogatására.

Kutatási feladataink - beleértve a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási tevékenységeket is – elsősorban a társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódnak.

Együttműködés a területi szolgáltatókkal

A 2020-ig szóló Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia irányelvei szerinti felzárkózási programok kidolgozásában és megvalósításában a TKKI meghatározó szerepet tölt be. Ennek érdekében a lehető legszélesebb körben működünk együtt a területi szolgáltatókkal: települési és kisebbségi önkormányzatokkal, munkáltatókkal, egyházakkal, oktatási intézményekkel, szociális, valamint civil szervezetekkel.

Intézetünk működéséről és a közelmúltban megvalósított, valamint jelenleg is zajló legnagyobb ívű projektjeiről részletes információkat talál a Programok menüpont alatt.

Hivatkozások

Közérdekű adatok
http://tkki.hu/page.php?pid=255